وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه برنامه سی شارپ برای برنامه تبدیل تاریخ از شمسی به میلادی در سی شارپ

در این برنامه به زبان سی شارپ، تاریخ شمسی که بصورت یک رشته از کاربر دریافت شده  و با کمک کلاس DateTime و متدهای کلاس PersianCalendar  ، به تاریخ میلادی تبدیل شده و روی فرم نشان داده شده است، برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی می توان از این کد استفاده کرد.
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;
namespace tabdilTarikh
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void btnTabdil_Click(object sender, EventArgs e)
{
int y, m, d;
string[] list = new string[3];
list = txtS.Text.Split('/');
y = int.Parse(list[0]);
m = int.Parse(list[1]);
d = int.Parse(list[2]);
PersianCalendar p = new PersianCalendar();
DateTime dt=p.ToDateTime(y, m, d, 0, 0, 0, 0);
lblM.Text = dt.Year.ToString() + "/"
+ dt.Month.ToString() + "/"
+ dt.Day.ToString();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب