وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

این نمونه برنامه به زبان سی شارپ نشان می دهد که چگونه تاریخ جاری سیستم را دریافت کنید و پس از تبدیل تاریخ از میلادی به تاریخ شمسی روی فرم نمایش دهید. برای این کار از کلاس DateTime و متدهای کلاس PersianCalendar استفاده شده است ، برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی می توانید از این کد استفاده کنید.


using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;
namespace persianDate
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
PersianCalendar p = new PersianCalendar();
DateTime dt = DateTime.Now;
int y, m, d;
y = p.GetYear(dt);
m = p.GetMonth(dt);
d = p.GetDayOfMonth(dt);
lblDate.Text = y.ToString() + "/"
+ m.ToString() + "/"
+ d.ToString();
}
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب