وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه برنامه سی شارپ برای دریافت تاریخ و زمان از سیستم و نمایش به صورت لحظه ای در سی شارپ

در این برنامه به زبان سی شارپ بصورت لحظه به لحظه تاریخ و زمان جاری از سیستم گرفته شده و روی فرم نمایش داده می شود. برای این کار از کلاس DateTime و Timer استفاده شده است.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
namespace showTime
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1_Tick( sender,e);
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
int h, m, s;
DateTime d = DateTime.Now;
lblTime.Text= d.Hour.ToString()
+":"
+d.Minute.ToString()
+":"
+d.Second.ToString();
lblDate.Text= d.Year.ToString()
+ ":"
+d.Month.ToString()
+ ":"
+d.Day.ToString();
}
}
}

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب