وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این نمونه برنامه روش کار با لیست باکس (listbox) آموزش داده شده است. یک لیست باکس برای نگهداری آرایه ای از عناصر یا آیتم ها استفاده می شود. برنامه هایی برای اضافه کردن آیتم، حذف آیتم و … برای لیست باکس نوشته شده است.

 لیست باکس (listbox) برای نگهداری آرایه ای از اقلام با امکان انتخاب یک یا چند آیتم استفاده می شود.
امکانات این برنامه عبارتند از:
1- دریافت رشته از طریق جعبه متن و اضافه کردن به لیست باکس
2- دریافت رشته و جستجو در اقلام لیست باکس و حذف آن در صورت وجود
3- انتخاب یک آیتم و حذف ان از لیست باکس


namespace namearray
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add(t1.Text);
t1.Text = "";
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;
l1.Text = "not found";
for(i=0 ;i < listBox1.Items.Count ; i++ )
if (t2.Text == listBox1.Items[i].ToString())
{
listBox1.Items.RemoveAt(i);
l1.Text = "deleted";
break;
}
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;
i = listBox1.SelectedIndex;
listBox1.Items.RemoveAt(i);
}
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب