وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

همیشه تعریف متغیرهای ساده جوابگوی نیاز برنامه نویسی نیست.برای نگهداری مجموعه ای از داده ها از ساختارهای پیشرفته تر مثل آرایه ها استفاده می شود. یک آرایه در سی شارپ، نوع داده ای انتزاعی با تعدادی متد و خاصیت است. در مثال زیر سعی شده روش کار با متدهای آن نمایش داده شود

namespace array
{
public partial class Form1 : Form
{
int[] A = { 12,45,43,76,56,89,10,98};
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int s;
s = A.Sum();
lblSum.Text = s.ToString();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int max;
max = A.Max();
lblMax.Text = max.ToString();
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
int min;
min = A.Min();
lblMin.Text = min.ToString();
}
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب