وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

مجموعه ای از کلاس های کمکی در متریالایز وجود دارد این کلاس ها برای اعمالی تنظیمات به تگ های مختلف html استفاده می شوند . در ادامه به معرفی مهمترین کلاس های کمکی materialize می پردازیم.

بطور خلاصه می توان کلاس های مفید متریالایز را در دسته های زیر قرار داد:

  • کلاس های رنگ – بطور مثال کلاس هایی مثل کلاس های  red, green, grey
  • کلاس های ترازبندی – مثل کلاس های valign-wrapper, left-align, right-align, center-align, left, right
  • کلاس های پنهان سازی متناسب با اندازه صفحه نمایش  – مثل کلاس های hide, .hide-on-small-only, .hide-on-med-only, .hide-on-med-and-down, .hide-on-med-and-up and .hide-on-large-only
  • کلاس های قالب بندی – مثل کلاس های  truncate, hoverable

مثال زیر کاربرد برخی از کلاس های کمکی مترالایز را نشان می دهد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Materialize Example</title>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<link rel=”stylesheet” href=”https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons”>
<link rel=”stylesheet” href=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css”>
<script type=”text/javascript” src=”https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js”></script>
<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js”></script>
</head>
<body class=”container”>
<h2>Materialize Utilities</h2>
<hr/>
<h3>Color Utilities Demo</h3>
<div class=”red”>
<p>The latest versions of Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Opera all support many HTML5 features and Internet Explorer 9.0 will also have support for some HTML5 functionality.</p>
</div>
<div class=”green”>
<p>The mobile web browsers that come pre-installed on iPhones, iPads, and Android phones all have excellent support for HTML5.</p>
</div>
<h3>Alignment Utilities Demo</h3>
<div class=”card-panel valign-wrapper”>
<p class=”valign”>Vertically Aligned Text</p>
</div>
<div class=”card-panel”>
<div><p class=”left-align”>Left Aligned Text</p></div>
<div><p class=”right-align”>Right Aligned Text</p></div>
<div><p class=”center-align”>Center Aligned Text</p></div>
</div>
<h3>Hide Utilities Demo</h3>
<div class=”hide”>
<p>Hidden on all devices</p>
</div>
<div class=”hide-on-small-only”>
<p>Hidden on mobile devices</p>
</div>
<h3>Formatting Utilities Demo</h3>
<div class=”card-panel”>
<p class=”truncate”>The latest versions of Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Opera all support many HTML5 features and Internet Explorer 9.0 will also have support for some HTML5 functionality.</p>
</div>
<div class=”card-panel hoverable”>
<p>The mobile web browsers that come pre-installed on iPhones, iPads, and Android phones all have excellent support for HTML5.</p>
</div>
<h3>Center Utility Demo</h3>
<div class=”card-panel center”>
<img src=”html5-mini-logo.jpg” alt=”html5″>
</div>
</body>
</html>

خروجی کد فوق بصورت زیر خواهد بود:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب