وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

 با استفاده از متریالایز می توان دکمه های زیبا و دارای جلوه های ویژه ایجاد کرد. در matarialize کلاس های مختلفی برای ساخت دکمه ها با حالات مختلف نمایشی و گرافیکی وجود دارد. در جدول زیر لیست کلاس های مورد استفاده در دکمه ها و عملکرد هر کدام توضیح داده شده است:
نام کلاس نام کلاس و توضیحات
btn شرایط یک دکمه مانند قابلیت فشار دادن و شرایط مورد نیاز یک دکمه را ایجاد می کند. این کلاس یک کلاس مورد نیاز برای ساخت دکمه می باشد.
btn-floating یک دکمه دایره ای ایجاد می کند.
btn-flat یک دکمه مسطح ایجاد می کند.
btn-large یک دکمه بزرگ را ایجاد می کند.
disabled یک دکمه غیر فعال ایجاد می کند.
type=”submit” یک دکمه به عنوان دکمه اصلی را نشان میدهد.
waves-effect دکمه ای با افکت مواج ایجاد میکند که می تواند با ترکیب دیگر کلاس ها مورد استفاده قرار گیرد.

در مثال زیر از کلاس های مربوط به دکمه ها در متریالایز استفاده شده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Materialize Buttons Example</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js"></script>
</head>
<body class="container">
<div class="card-panel">
<h5>Raised Buttons</h5>
<button class="btn waves-effect waves-teal">Add</button></td>
<button class="btn waves-effect waves-teal"><i class="material-icons left">add</i>Add</button></td>
<button class="btn waves-effect waves-teal"><i class="material-icons right">add</i>Add</button></td>
<button class="btn waves-effect waves-teal disabled">Add</button></td>
</div>
<div class="card-panel">
<h5>Flat Buttons</h5>
<button class="btn-flat waves-effect waves-teal">Add</button></td>
<button class="btn-flat waves-effect waves-teal disabled" ><i class="material-icons left">add</i>Add</button></td>
</div>
<div class="card-panel">
<h5>Floating Buttons</h5>
<a class="btn-floating waves-effect waves-light red"><i class="material-icons">add</i></a>
<a class="btn-floating waves-effect waves-light red disabled" ><i class="material-icons">add</i></a>
</div>
<div class="card-panel">
<h5>Primary Buttons</h5>
<button class="btn waves-effect waves-light red" type="submit">Send<i class="material-icons right">send</i></button>
<button class="btn waves-effect waves-light red disabled" type="submit" >Cancel<i class="material-icons right">cancel</i></button>
</div>
<div class="card-panel">
<h5>Large Buttons</h5>
<a class="btn-floating btn-large waves-effect waves-light red"><i class="material-icons">add</i></a>
<a class="btn-floating btn-large waves-effect waves-light red disabled"><i class="material-icons">add</i></a>
</div>
</body>
</html>

 

خروجی بصورت زیر خواهد بود

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب