وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

 

برای خواندن تاریخ و ساعت سیستم و نمایش آن، از کلاس DateTime استفاده می شود. این کلاس دارای خواصی برای سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه وثانیه است.
خاصیت فقط خواندنی Now ، تاریخ و ساعت جاری سیستم را داراست.
در قطعه کد زیر ابتدا یک شی تاریخ و ساعت بنام d  مساوی تاریخ و زمان جاری قرار داده شده و سپس با کمک خواص آن تاریخ و نام روز هفته استخراج و نمایش داده شده است:


DateTime d = DateTime.Now;
int mon = d.Month;
int day = d.Day;
int year = d.Year;
label1.Text = " Today " + d.DayOfWeek + " "
+ d.Year.ToString() + "/" + d.Month.ToString() + "/"
+ d.Day.ToString();

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب