وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه پروژه جاوا برای اضافه کردن سطرها به انتهای فایل متنی

این برنامه باید فایل متنی را باز کرده و اگر وجود نداشت ایجاد کرده و در یک حلقه تکرارچند سطر گرفته و در فایل نوشته و بعد از هر سطر برای رفتن به سطر بعدکد rn را می نویسد. فایل باز شده دارای  نام test.txt در ریشه درایو D می باشد.
package addlines2file;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;public class Addlines2file {
public static void main(String[] args) {
String str="";
int i;
String path = "D:\test.txt"; // for ex
Scanner inp = new Scanner(System.in);
try
{
FileWriter fw = new FileWriter(path, true);
for(i = 0 ; i<5 ; i++)
{
System.out.print("Enter Line : ");
str = inp.nextLine();
fw.write("rn" );
fw.write(str );
}
fw.close();
}
catch(IOException ioe)
{
System.out.println("IOException: " + ioe.getMessage());
}
}
}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب