وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

کار با متدهای کلاس Arrays برای مرتب سازی آرایه ، جستجوی دودویی و کپی کردن آرایه و تبدیل آرایه به رشته

در برنامه زیر انجام عملیات مختلف روی آرایه ها با کمک کلاس Arrays نشان داده شده است . متدهای مهم این کلاس بصورت زیر هستند :
  • متد sort: مرتب سازی آرایه 
  • متد binarySearch: جستجوی دودویی در آرایه 
  • متد copyOf : کپی کردن عناصر یک آرایه در آرایه دیگر
  • متد copyOfRange: کپی کردن یک محدوده از آرایه در آرایه دیگر
  • متد toString : تبدیل عناصر آرایه به رشته 

package array_class;</p> <p>import java.util.Arrays;</p> <p>public class Array_class {<br /> public static void main(String[] args) {<br /> String sa,sb,sc;<br /> int[] A={20,21,23,43,34,56,87,75,4,7};<br /> int[] B=new int[10];<br /> int[] C=new int[10];<br /> int pos;<br /> // مرتب سازی آرایه<br /> Arrays.sort(A);<br /> //جستجوی عنصر در آرایه<br /> pos = Arrays.binarySearch(A,56 );<br /> // کپی بخش از آرایه<br /> B=Arrays.copyOf(A,5);<br /> // کپی محدوده ای از آرایه<br /> C=Arrays.copyOfRange(A,3,7);<br /> // تبدیل آرایه به رشته<br /> sa=Arrays.toString(A);<br /> sb=Arrays.toString(B);<br /> sc=Arrays.toString(C);<br /> //چاپ عناصر سه آرایه<br /> System.out.println(sa);<br /> System.out.println(sb);<br /> System.out.println(sc);</p> <p> System.out.println(&#8220;Pos of 56 is &#8220;+pos);<br /> }<br /> }<br />

خروجی برنامه بصورت زیر است:

[4, 7, 20, 21, 23, 34, 43, 56, 75, 87]<br /> [4, 7, 20, 21, 23]<br /> [21, 23, 34, 43]<br /> Pos of 56 is 7<br />

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب