وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستورالعملng-model مقدار کنترل های HTML (ورودی، انتخاب، متن منطقه) را به داده های برنامه متصل می کند. با دستورالعمل ng-model می توانید مقدار یک فیلد ورودی را به یک متغیر ایجاد شده در AngularJS متصل کنید.

مثال :

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
Name: <input ng-model="name">
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
$scope.name = "John Doe";
});
</script>

اتصال مقدار فیلد ورودی به متغیر، دوطرفه است . بعنی اگر کاربر مقدار درون فیلد ورودی را تغییر دهد، ویژگی AngularJS نیز مقدار آن را تغییر می دهد:

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
Name: <input ng-model="name">
<h1>You entered: {{name}}</h1>
</div>

با دایرکتیو ng-model  می توانید ورودی کاربر را تأیید کنید، دستورالعمل ng-model می تواند اعتبار نوع داده های برنامه (شماره، ایمیل، مورد نیاز) را فراهم کند:

<form ng-app="" name="myForm">
Email:
<input type="email" name="myAddress" ng-model="text">
<span ng-show="myForm.myAddress.$error.email">Not a valid e-mail address</span>
</form>

در مثال بالا، فاصله تنها زمانی نمایش داده می شود که بیان در ویژگی ng-show درست باشد.

اگر خاصیت در ویژگی ng-model وجود نداشته باشد، AngularJS یکی را برای شما ایجاد می کند.

وضعیت برنامه

دستورالعمل ng-model می تواند وضعیت داده های برنامه (نادرست، کثیف، لمس، خطا) را فراهم کند:

<form ng-app="" name="myForm" ng-init="myText = 'post@myweb.com'">
Email:
<input type="email" name="myAddress" ng-model="myText" required>
<h1>Status</h1>
{{myForm.myAddress.$valid}}
{{myForm.myAddress.$dirty}}
{{myForm.myAddress.$touched}}
</form>

در مثال فوق با تغییر متن داخل ورودی، آنرا بررسی کرده و پیغام های مناسب نشان می دهد. ورودی باید یک آدرس ایمیل معتبر باشد.

کلاس های CSS

دستورالعملng-model کلاسهای CSS را برای عناصر HTML، بسته به وضعیت آنها فراهم می کند.

مثال :
<style>
input.ng-invalid {
background-color: lightblue;
}
</style>
<body>
<form ng-app="" name="myForm">
Enter your name:
<input name="myName" ng-model="myText" required>
</form>

دایرکتیو ng-model  کلاس های استایل شیت زیر را بر اساس وضعیت فیلدهای فرم اضاف یا حذف می کند.

 

  1. ng-empty
  2. ng-not-empty
  3. ng-touched
  4. ng-untouched
  5. ng-valid
  6. ng-invalid
  7. ng-dirty
  8. ng-pending
  9. ng-pristine

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب