وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

اشیا دارای خصوصیات و متدها هستند، در این جلسه با اشیا در جی سان آشنا شده و روش استفاده از اشیا را فرا می گیرید.

مثالی از گرامر اشیا در جی سان :
{ "name":"John", "age":30, "car":null }

  1. اشیاء JSON توسط جفت های آکولاد احاطه شده اند {}.
  2. اشیا JSON در جفت کلید / ارزش نوشته می شوند.
  3. کلید باید رشته باشد، و مقادیر باید یک نوع داده معتبر JSON (رشته، شماره، شی، آرایه، بولین یا نول) باشد.
  4. کلید ها و مقادیر با یک کولون جدا می شوند.
  5. هر جفت کلیدی / ارزش با کاما از هم جدا می شود.

دسترسی به مقادیر شیء

شما می توانید با استفاده از علامت نقطه (.) به مقادیر شیء دسترسی داشته باشید:

مثال :

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;

شما همچنین می توانید با استفاده از عبارت کروشه ([]) به مقادیر شیء دسترسی پیدا کنید:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];

پیمایش اشیا

شما می توانید از طریق خواص شیء با استفاده از حلقه for-in:

مثال :

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}

برای دسترسی به مقادیر خاصیت ها در حلقه for-in، از نماد کروشه استفاده کنید:

 

مثال:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
}

اشیای تودرتو در جی سان

مقادیر در یک شی JSON می توانند خودشان یک شی دیگر JSON باشند.

مثال:

myObj = {
"name":"John",
"age":30,
"cars": {
"car1":"Ford",
"car2":"BMW",
"car3":"Fiat"
}
}

شما می توانید با استفاده از نماد نقطه یا علامت براکت به اشیاء JSON داخلی دسترسی پیدا کنید:

مثال:

x = myObj.cars.car2;
//or:
x = myObj.cars["car2"];

تغییر مقادیر

شما می توانید از علامت  نقطه برای تغییر هر مقدار در یک شی JSON استفاده کنید:

مثال:
myObj.cars.car2 = "Mercedes";

شما همچنین می توانید از علامت براکت برای تغییر یک مقدار در یک شی JSON استفاده کنید:

مثال:
myObj.cars["car2"] = "Mercedes";

پاک کردن خواص شیء

از کلید واژه  delete  برای حذف خواص از یک شی JSON استفاده کنید:

delete myObj.cars.car2;

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب