وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستورات شرطی برای اجرای عملیات متفاوت بر اساس شرایط متفاوت استفاده می شوند.


دستورالعمل های شرطی

بیشتر اوقات شما می خواهید دستورات منفاوتی را در صورت وقوع شرایط متفاوت اجرا کنید.

دستورات شرطی در مواقع زیر اجرا می شوند:

 

  • دستور if – این دستور زمانی استفاده می شود که یک کد تنها در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا شود
  • دستور if…else– این دستور زمانی استفاده می شود که در صورت برقرار بودن یک شرط یک مجموعه دستور و در صورت برقرار نبودن آن مجموعه ای دیگر اجرا شود.
  • دستور if…elseif….else– از این دستور زمانی استفاده می شود که هدف انتخاب یک بلوک دستورات از بین چند بلوک است
  • دستور switch – استفاده از این دستور زمانی مفید است که هدف اجرای یک بلوک از دستورات از میان تعداد زیادی بلوک است

دستور if

این دستور را زمانی استفاده کنید که یک کد تنها در صورتی که یک شرط برقرار باشد اجرا شود

گرامر

if (شرط) کدی در صورت برقرار بودن شرط باید اجرا شود;

کد زیر عبارت “Have a nice weekend!” را به خروجی می فرستد اگر روز جاری جمعه باشد ;

<html>
<body>

<?php
$d=date(“D”);
if ($d==”Fri”) echo “Have a nice weekend!”;
?>

</body>
</html>

توجه کنید که در دستور فوق else وجود ندارد و تنها در صورت برقرار بودن شرط دستور تعیین شده اجرا می شود.


دستور if..else

از if..else زمانی استفاده می شود که در صورت درست بودن شرط بعضی دستورات و در صورت غلط بودن آن دستورات دیگری اجرا شود.

گرامر

if (شرط)
کدی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شود;
else
کدی که در صورت غلط بودن شرط اجرا می شود;

مثال

دستورات زیر در صورتی که روز جاری جمعه باشد عبارت “Have a nice weekend!”, در غیر این صورت عبارت “Have a nice day!” را چاپ می کند:

<html>
<body>

<?php
$d=date(“D”);
if ($d==”Fri”)
echo “Have a nice weekend!”;
else
echo “Have a nice day!”;
?>

</body>
</html>

اگر دستوراتی که باید اجرا شود بیش از یک خط باشد ، دستورات باید داخل آکولاد قرار گیرند.

<html>
<body>

<?php
$d=date(“D”);
if ($d==”Fri”)
{
echo “Hello!<br />”;
echo “Have a nice weekend!”;
echo “See you on Monday!”;
}
?>

</body>
</html>

 


دستور if .. elseif .. else

از دستور if….elseif…else برای انتخاب یک دستور از بین چند دستور برای اجرا استفاده می شود..

گرامر

if (1شرط)
کدی که باید در صورت درست بودن شرط 1 اجرا شود;
elseif (شرط 2)
کدی که باید در صورت درست بودن شرط 2 اجرا شود;
else
کدی که باید در صورت برقرار نبودن هیچکدام از شرایط اجرا شود;

مثال

مثال زیر اگر روز جاری جمعه باشد عبارت “Have a nice weekend!” و اگر روز جاری یکشنبه باشد عبارت “Have a nice Sunday!” و در غیراینصورت عبارت”Have a nice day!” به خروجی می فرستد.

<html>
<body>

<?php
$d=date(“D”);
if ($d==”Fri”)
echo “Have a nice weekend!”;
elseif ($d==”Sun”)
echo “Have a nice Sunday!”;
else
echo “Have a nice day!”;
?>

</body>
</html>

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب