وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستورات شرطی برای انجام عملیات مختلف با توجهبه شرایط مختلف استفاده می شوند.


دستور switch برای انتخاب یکی از چند بلوک کد برای اجرا استفاده می شود.

گرامر
switch (n)
{
case label1:
code to be executed if n=label1;
break;
case label2:
code to be executed if n=label2;
break;
default:
code to be executed if n is different from both label1 and label2;
}

کدفوق چگونه عمل می کند: ابتدا یک عبارت expresion n داریم ( اغلب یک متغیر ) ، که یکبار ارزیابی می شود. مقدار عبارت سپس با مقادیر هر کدام از ساختارهای case مقایسه می شود. اگر با آن مساوی بود ، بلوک کد قرارگرفته در ان اجرا می شود. از break برای جلوگیری از ادامه اجرای کدها در بلوک case بعدی استفاده می گردد. دستورالعمل default در صورتی اجرا می شود که مقدار عبارت با هیچکدام از case ها مطابقت نداشته باشد.

مثال

<html>
<body>

<?php
switch ($x)
{
case 1:
echo “Number 1”;
break;
case 2:
echo “Number 2”;
break;
case 3:
echo “Number 3”;
break;
default:
echo “No number between 1 and 3”;
}
?>

</body>
</html>

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب