وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

جلوه های جی کوئری (jQuery)– محو کردن (Fading)

با جی کوئری (jQuery)توانید عناصر را محو کرده و ناپدید کنید

 

متدهای محو کردن (Fading)

جی کوئری (jQuery)دارای متدهای زیر برای انجام  fading است:

  • fadeIn()
  • fadeOut()
  • fadeToggle()
  • fadeTo()

متد fadeIn()

از این متد برای fade کردن یک عنصر مخفی شده استفاده می شود.

گرامر:

$(selector).fadeIn(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت مات شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از مات شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد fadeIn() را با پارامترهای مختلف نشان می دهد:

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeIn();
$(“#div2”).fadeIn(“slow”);
$(“#div3”).fadeIn(3000);
});

 متد fadeOut()

از این متد برای fade کردن یک عنصر ظاهر شده استفاده می شود.

گرامر :

$(selector).fadeOut(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت شفاف شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.
پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از شفاف شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.
مثال زیر متد fadeOut() را با پارامترهای مختلف نشان می دهد:

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeOut();
$(“#div2”).fadeOut(“slow”);
$(“#div3”).fadeOut(3000);
});

متد fadeToggle()

متد fadeToggle() عمل یکی از دو متد  fadeIn() و fadeout() را انجام می دهد.

اگر عنصری قبلا محو شده ، این متد انرا ظاهر می کند و اگر قبلا ظاهر شده است این متد آنرا محو می کند.

گرامر:

$(selector).fadeToggle(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت شفاف /مات شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از شفاف شدن/مات شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد fadeToggle() را با پارامترهای مختلف نشان می دهد:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeToggle();
$(“#div2”).fadeToggle(“slow”);
$(“#div3”).fadeToggle(3000);
});

متد fadeTo()

این متد در جی کوئری (jQuery) اجازه می دهد عمل محو شدن تا اندازه معینی انجام شود. (عددی بین صفر و یک)

گرامر:

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت مات شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از مات شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد fadeTo() را با پارامترهای مختلف نشان می دهد:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeTo(“slow”,0.15);
$(“#div2”).fadeTo(“slow”,0.4);
$(“#div3”).fadeTo(“slow”,0.7);
});

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب