وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستور INSERT INTO برای درج رکورد های جدید در جدول استفاده می شود.


داده های جدیدی در جدول بانک اطلاعاتی درج کنید

دستور INSERT INTO برای درج رکورد های جدید در جدول بانک اطلاعاتی استفاده می شود.

گرامر

برای نوشتن دستور INSERT INTO دو روش وجود دارد.

در اولین فرم، نام ستون هایی که برای آنها داده درج می کنیم را ذکر نمی کنیم، و تنها مقادر را می نویسیم:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,…)

در فرم دوم هم نام ستونها و هم مقادیر آنها نوشته می شود:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,…)

برای وادار کردن PHP به اجرای دستور فوق باید از تابع ()mysql_query استفاده کنیم. این تابع برای ارسال پرس و جو یا دستور به یک اتصال MySQL استفاده می گردد.

مثال

فرض می کنیم ، جدولی به نام “Personsd” با سه ستون “FirstName”,”LastName” ,”Age” داشته باشیم. در مثال زیر دو رکورد جدید به جدول “Persons” اضافه می کنیم:

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

mysql_query(“INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES (‘Peter’, ‘Griffin’, ’35’)”, $con);

mysql_query(“INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES (‘Glenn’, ‘Quagmire’, ’33’)”, $con);

mysql_close($con);
?>

 


درج اطلاعات از یک فرم در بانک اطلاعاتی

اکنون یک فرم HTML ایجاد می کنیم که برای درج رکورد جدید در جدول “Persons” مورد استفاده قرار گیرد.

در زیر فرم HTML را داریم:

<html>
<body>

<form action=”insert.php” method=”post”>
Firstname: <input type=”text” name=”firstname” />
Lastname: <input type=”text” name=”lastname” />
Age: <input type=”text” name=”age” />
<input type=”submit” />
</form>

</body>
</html>

وقتی کاربر روی دکمه “submit” کدر فرم HTML فوق کلیک کند، فرم یه برنامه “insert.php” ارسال خواهد شد.

فایل “insert.php” به بانک اطلاعاتی اتصال پیدا می کند، و مقادیر فرم را با استفاده از متغیرهای $_POST بدست می آورد.

سپس، تابع ()mysql_query دستور INSERT INTO را اجرا می کند، و یک رکورد جدید به جدول “Persons” اضافه خواهد شد.

در زیر صفحه “insert.php”را می بینید:

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

$sql=”INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)
VALUES
(‘$_POST[firstname]’,’$_POST[lastname]’,’$_POST[age]’)”;

if (!mysql_query($sql,$con))
{
die(‘Error: ‘ . mysql_error());
}
echo “1 record added”;

mysql_close($con)
?>

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب