وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

PHP به شما اجازه مي دهد تا e-mail هايتان را مستقيماً از يك اسكريپت ارسال كنيد.


تابع ()mail در PHP

تابع ()mail در PHPبراي ارسال نامه هاي الكترونيكي از داخل يك اسكريپت استفاده مي شود.

گرامر

mail(to,subject,message,headers,parameters)

 

پارامتر شرح
to لازم. گيرنده /گيرندگان نامه را مشخص ميكند.
subject لازم. موضوع ايميل را مشخص مي كند. توجه: اين كاراكتر نيايد حاوي خط جديد (new line) باشد.
message لازم. پيغامي را كه بايد ارسال شود، مشخص مي كند. خطوط مي توانند با LF(\n)ر از هم جدا شوند
و تعداد كاراكترهاي هر خط نبايد از 70 تجاوز كند.
headers اختياري. هدرهاي اضافي را مشخص مي كند مثل from, Cc, Bcc . هدرهاي اضافي مي توانند با CRLF (\r\n) از هم جدا شوند.
parameters اختياري. پارامترهاي اضافي مثل نام برنامه ارسال email‌را مشخص مي كند.

توجه: براي اينكه توابع mail در دسترس قراربگيرند، PHP به نصب و بكارگيري يك سيستم email‌نياز دارد. برنامه استفاده شده براي اين كار بايد در فايل تنظيمات php.ini تعيين شده باشد. براي دريافت اطلاعات بيشتر به مرجع تابع mail مراجعه كنيد.


يك E-mail ساده

ساده ترين روش براي ارسال يك email با PHP ارسال يك نامه متني است.

در مثال زير، ابتدا متغيرهايي تعريف مي كنيم ($to,%subject,$message,$from,$headers)، سپس از متغيرها در تابع ()mail براي ارسال ايميل استفاده مي كنيم:

<?php
$to = “someone@example.com”;
$subject = “Test mail”;
$message = “Hello! This is a simple email message.”;
$from = “someonelse@example.com”;
$headers = “From: $from”;
mail($to,$subject,$message,$headers);
echo “Mail Sent.”;
?>

 


فرم ارسال Email

با استفاده از PHP، مي توانيد يك فرم داراي فيدبك براي سايت ايجاد كنيد. مثال زير يك پيغام متني به آدرس پست الکترونیکی تعيين شده ارسال مي كند:

<html>
<body>

<?php
if (isset($_REQUEST[’email’]))
//if “email” is filled out, send email
{
//send email
$email = $_REQUEST[’email’] ;
$subject = $_REQUEST[‘subject’] ;
$message = $_REQUEST[‘message’] ;
mail( “someone@example.com”, “Subject: $subject”,
$message, “From: $email” );
echo “Thank you for using our mail form”;
}
else
//if “email” is not filled out, display the form
{
echo “<form method=’post’ action=’mailform.php’>
Email: <input name=’email’ type=’text’ /><br />
Subject: <input name=’subject’ type=’text’ /><br />
Message:<br />
<textarea name=’message’ rows=’15’ cols=’40’>
</textarea><br />
<input type=’submit’ />
</form>”;
}
?>

</body>
</html>

مثال فوق بصورت زير عمل مي كند:

 

  • ابتدا، بررسي مي كند كه فيلد ورودي emailپرشده باشد.
  • اگر مقداري براي email‌تعيين نشده بود، فرم HTML دوباره نشان داده خواهد شد.
  • اگر فيلد مقدار داشت ، ايميلي ارسال خواهد شد.
  • وقتي كه بعداز پرشدن فرم، دكمه submit‌ فشرده شود، صفحه دوباره فراخواني شده و نامه ارسال خواهد شد.

توجه : مثال فوق ساده ترين روش براي ارسال ايميل را نشان مي دهد، ولي امنيت خوبي ندارد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب