وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

تابع ()fopen براي باز كردن فايل در PHP استفاده مي شود.


بازكردن فايل

تابع ()fopen براي باز كردن فايل در PHP استفاده مي شود.

اولين پارامتر از اين تابع شامل نام فايلي است كه بايد باز شود و دومين پارامتر تعيين مي كند كه فايل با چه مدي باز شود:

<html>
<body>

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”);
?>

</body>
</html>

فايل مي تواند به يكي از مدهاي زير باز شود:

مد توصیف
r فقط خواندني.
r+ خواندني/نوشتني.
w فقط نوشتني .باز شده و تمام محتويات قبلي فايل پاك مي شود، اگر فايل از قبل وجود نداشته باشد ، ايجاد مي گردد.
w+ فقط نوشتني .باز شده و تمام محتويات قبلي فايل پاك مي شود، اگر فايل از قبل وجود نداشته باشد ، ايجاد مي گردد.
a اضافه شدني .باز شده واطلاعات جديد به انتهاي فايل اضافه مي شود، اگر فايل از قبل وجود نداشته باشد ، ايجاد مي گردد.
a+ خواندني/اضافه شدني.محتواي فايل خواندهني شود و اطلاعات جديد مي توان به انتهاي آن اضافه كرد
x فقط نوشتني . فايل جديدي ايجاد مي كند.اگر فايل از قبل موجود باشد مقدار FALSE برمي گرداند.
x+ خواندني/نوشتني. فايل جديدي ايجاد مي كند.اگر فايل از قبل موجود باشد مقدار FALSE برمي گرداند.

توجه: اگر تابع ()fopen قادر به بازکدن فایل تعیین شده نباشد، صفر (false) را برمی گرداند.

مثال

مثال زیر اگر تابع ()fopen نتوانست فایل تعیین شده را بازکند، یک پیغام نمایش می دهد.

<html>
<body>

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(“Unable to open file!”);
?>

</body>
</html>

 


بستن فایل

تابع ()fclose برای بستن یک فایل باز استفاده می شود:

<?php
$file = fopen(“test.txt”,”r”);

//some code to be executed

fclose($file);
?>

 


بررسی انتهای فایل

تابع ()feof بررسی می کند که اشاره گر به انتهای فایل رسیده ا ست یا خیر.

تابع ()feof برای حلقه های تکراری که داده های به طول نامعلوم را می خوانند، مناسب است.
توجه: باید از فایل باز شده با شیوه “w” خوانده شود، نه شیوه “x”!

if (feof($file)) echo “End of file”;

 


خواندن فایل بصورت خط به خط

تابع ()fgets برای خواندن تنها یک خط از فایل استفاده می شود.

توجه : بعد از هر بار فراخوانی این تابع، اشاره گر فایل به خط بعدی منتقل خواهد شد.

مثال

مثال زیر یک فایل را بصورت خط به خط می خواند، تا زمانی که به انتهای فایل برسد.

<?php
$file = fopen(“welcome.txt”, “r”) or exit(“Unable to open file!”);
while(!feof($file))
{
echo fgets($file). “<br />”;
}
fclose($file);
?>

 


خواندن فایل بصورت کاراکتر به کاراکتر

تابع ()fgetc برای خواند تنها یک کاراکتر از یک فایل استفاده می شود.

توجه:بعد از فراخوانی این تابع اشاره گر فایل به کاراکتر بعدی حرکت خواهد کرد.

مثال

مثال زیر یک فایل را بصورت کاراکتر به کاراکتر می خواند ، تا زمانی که به انتهای فایل برسد:

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(“Unable to open file!”);
while (!feof($file))
{
echo fgetc($file);
}
fclose($file);
?>

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب