وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

جلسه سوم – جلوه های نمایش و مخفی کردن در جی کوئری

در بخش اول آشنایی مقدماتی با جی کوئری(jQuery) پیداکردید و در بخش دوم گرامر جی کوئری(jQuery)و روش انتخاب تگ های صفحه را فراگرفتید در این قسمت با ایجاد جلوه های ویژه در جی کوئری مثل مخفی کردن و محو کردن عناصر و ظاهر کردن عناصر و اسلاید کردن عناصر و افزودن جلوه های ویژه و حرکات نمایشی به اجزای صفحه آشنا می شوید.

جلوه های نمایش و مخفی کردن در جی کوئری

با جی کوئری (jQuery) می توانید عناصر HTML را با متدهای hide() و show() مخفی کنید یا نمایش دهید:

مثال:

$(“#hide”).click(function(){
$(“p”).hide();
});$(“#show”).click(function(){
$(“p”).show();
});

گرامر:

$(selector).hide(speed,callback);
$(selector).show(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت مخفی/ظاهر شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.
پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از مخفی شدن/ظاهر شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.
مثال زیر کاربر پارامتر speed را نشان می دهد:

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
});

متد toggle()

با جی کوئری (jQuery) می توانید ، یکی از متدهای hide() یا show() را بصورت نوبتی اجرا کنید با اجرای متد toggle()   که عناصر مخفی با اجرای آن ظاهر شده و عناصر نشان داده شده مخفی خواهند شد:

مثال

$(“button”).click(function(){
$(“p”).toggle();
});

گرامر:

$(selector).toggle(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت مخفی/ظاهر شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از مخفی شدن/ظاهر شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

 

 

مطالب مرتبط

فهرست مطالب