وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برچسب: سرویس های وب

معماری وب سرویس ها

دو روش برای نگاه به معماری سرویس های وب وجود دارد: روش اول، بررسی نقش های فردی هر بازیگر در سرویس های وب است. روش

ادامه مطلب »

اجزای اصلی وب سرویس ها

در طول چند سال گذشته، سه تکنولوژی اصلی به استانداردهای جهانی تبدیل شده اند که هسته اصلی فناوری سرویس های وب را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب »