وب آکادمی

مرجع آموزش طراحی و برنامه نویسی وب

برچسب : نمونه برنامه جاوا


10 برنامه محاسباتی ساده به زبان جاوا

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 2 بهمن 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

در این قسمت 10 برنامه محاسباتی به زبان جاوا نوشته شده است. برنامه هایی برای کار با اعداد، تبدیل زمان و تاریخ ، حل معدله درجه 2 و غیره .   10 برنامه محاسباتی ساده به زبان جاوا جاوا (java)-دریافت دو عدد صحیح و نمایش مجموع و تفاضل آنها جاوا (java)-یک عدد اعشاری به عنوان […]

نمونه برنامه جاوا براب محاسبه محیط و مساحت دایره

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 16 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

یک عدد اعشاری به عنوان شعاع دایره دریافت کند و سپس محیط و مساحت را محاسبه و چاپ کند یک عدد اعشاری به عنوان شعاع دایره دریافت کند و سپس محیط و مساحت را محاسبه و چاپ کند //محیط و مساحت دایره double r,mo,ms; Scanner s=new Scanner(System.in); //دریافت شعاع r=s.nextInt(); //محاسبه mo=r*3.14*2; ms=3.14*r*r; //چاپ نتیجه […]

دریافت ضرایب یک معادله درجه دوم و محاسبه ریشه ها آن در جاوا

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 14 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

برای حل معادله درجه دو ، ابتدا سه عدد برای سه ضریب معادله از کاربر دریافت کرده ودلتا را محاسبه می کنیم. اگر دلتا بزرگتر یا مساوی صفر بود دارای جواب هست و گرنه خیر.اگر دلتا مثبت یا صفر بود هر دو ریشه محاسبه می شود. package equation2;import java.util.Scanner; public class Equation2 { public static […]

معرفی کلاس ArrayList در زبان جاوا

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 13 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

با کمک کلاس ArrayList می توان تعدادی آیتم را در آرایه نگهداری کرده و متدهای مختلف این کلاس را اجرا کرد. کلاس ArrayList برای تعریف مجموعه(Collection) از آیتم ها استفاده می شود. برخلاف آرایه های معمولی که دارای طول ثابت هستند، این کلاس می تواند یک آرایه به طول صفر یا هر طولی ایجاد کرده […]

دریافت سه ضلع مثلث و بررسی مثلث متساوی الساقین بودن

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 12 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

در این برنامه کاربر سه عدد را برای اضلاع مثلث وارد می کند که با بررسی آن مشخص می کنیم که مثلث متساوی الساقین است یا نه

دریافت یک عدد چند رقمی و نمایش هر کدام از ارقام آن

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 12 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

در این برنامه یک عدد چند رقمی از کاربر دریافت کرده و هر کدام از این ارقام را به صورت تکی نمایش می دهیم . برای جدا کردن ارقام عدد را بطور متوالی بر 10 تقسیم کرده و هر بار باقیمانده را نمایش می دهیم و خارج قسمت را دوباره تقسیم می کنیم. Scanner inp=new […]

دریافت 10 عدد و ذخیره در آرایه و مرتب سازی در جاوا

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 5 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

در این برنامه ما می خواهیم پس از ذخیره عددها در آرایه آنها را به صورت صعودی مرتب کرده و نمایش دهیم در این برنامه ما می خواهیم پس از ذخیره عددها در آرایه آنها را به صورت صعودی مرتب کرده و نمایش دهیم Scanner inp=new Scanner(System.in); int[] number=new int[10]; for (int i = 0; […]

دریافت زمان بر حسب ثانیه و تبدیل به ساعت و دقیقه و ثانیه

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 5 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

هر ساعت از 3600 ثانیه تشکیل شده و هر دقیقه از 60 ثانیه . پس ابتدا یک عدد صحیح بعنوان زمان گرفته و بر 3600تقسیم می کنیم، خارج قسمت تقسیم می شود تعداد ساعت و باقیمانده را دوباره بر 60 تقسیم می کنیم تا خارج قسمت جدید دقیقه و باقیمانده جدید تعداد ثانیه ها باشد. package […]

دریافت چند عدد از کاربر و قرار دادن در آرایه و تعیین عدد کوچکتر

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 3 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

می خواهیم چند عدد را از کاربر دریافت کنیم و در آرایه ذخیره کنیم  و سپس با جستجو در آرایه کوچکترین عدد را پیدا کرده و نمایش دهیم: Scanner inp=new Scanner(System.in); int min=100000000; int [] number=new int[5]; for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.print(“Enter Number : “); number[i]=inp.nextInt(); if(min>number[i]) min=number[i]; } System.out.println(“Min = […]

نمونه برنامه جاوا برای دریافت یک عدد و بررسی اول بودن آن

دسته بندی:مجموعه پروژه با جاوا تاریخ انتشار: 2 دی 1397 برچسب ها : برچسب‌ها:,

این برنامه یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نموده و پیغام مناسبی چاپ می کند. این برنامه یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نموده و پیغام مناسبی چاپ می کند. برای این کار اعداد کوچکتر از عدد را بررسی می کند، اگر بر عددی غیر از یک و کوچکتر […]