وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برچسب: پروتکل انتقال ابرمتن

معماری وب سرویس ها

دو روش برای نگاه به معماری سرویس های وب وجود دارد: روش اول، بررسی نقش های فردی هر بازیگر در سرویس های وب است. روش

ادامه مطلب »