وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برچسب: داده های بزرگ

بانک های اطلاعاتی NoSQL

از گذشته تاکنون شاهد سه دوران مختلف در عرصه بانک های اطلاعاتی بوده ایم. از سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (RDBMS )

ادامه مطلب »