وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

جلسه چهاردهم- نمایش لیست رکوردها، فیلتر کردن و پر کردن کمبوباکس

در این جلسه ابتدا روش نمایش سطرهای اطلاعاتی در یک جدول را آموزش داده و سپس رکوردها را بصورت فیلتر شده نمایش می دهیم و در پایان هم یک کمبوباکس را از روی رکوردهای بانک اطلاعاتی پر می کنیم.

نمایش لیست  رکورد ها در جدول

قطعه کد زیر برای اتصال به بانک اطلاعاتی، بازیابی مشخصات همه دانشجویان و نمایش آنها در قالب یک جدول نوشته شده است:

فایل stud-list.php

<table width="600" border="1" align="center" dir="rtl">
<tr>
<th>SID</th><th>NAME</th><th>AVERAGE</th><th>FID</th></tr>
<?php
$conn = mysql_connect(“localhost”, “root”, ““);
mysql_select_db("amoozesh"  , $conn );
mysql_query("SET NAMES utf8" , $conn );
$result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_studs" , $conn );
while( $row = mysql_fetch_assoc($result) ) { ?>
<tr>
<td><?php echo $row['sid' ]; ?></td>
<td><?php echo $row['name']; ?></td>
<td><?php echo $row['avgr']; ?></td>
<td><?php echo $row['fid' ]; ?></td>
</tr>
<?php }
mysql_close($conn);
?>
</table>

 

دستور زیر برای تعیین سیستم کدگذاری اتصال استفاده شده و برای کار با داده های فارسی لازم است.
mysql_query("SET NAMES utf8" , $conn );
خروجی اسکریپت stud-list.php بصورت زیر خواهد بود:

FID

AVERAGE

NAME

SID

1

17.5

Ali

100

2

18

Sara

101

نمایش لیست رکوردها بصورت فیلتر شده

به عنوان مثال در برنامه   stud-list.php، برای نمایش دانشجویان از جدول studs که برای آنها fid=2 است. کافی است به جای دستور :

$result = mysql_query (“SELECT * FROM tbl_studs” , $conn );

دستور زیر را جایگزین کنیم:

$result = mysql_query (“SELECT * FROM tbl_studs WHERE fid=2 ” , $conn );

و چنانچه کد رشته قبلاً از طریق یک فرم از کاربر دریافت شده و با روش GET ارسال شده باشد می توانیم دستور زیر را بنویسیم:

$fid= $_GET[’fid’];$result = mysql_query (“SELECT * FROM tbl_studs WHERE fid=$fid ” );

برای نمایش یک کمبو باکس و انتخاب رشته مورد نظر و ارسال آن به برنامه stud-list.php می توان از قطعه کد مثال زیر استفاده کرد.

پر کردن کمبو باکس از روی رکوردها

در اغلب مواقع نیاز به نمایش سطرهای یک جدول بعنوان گزینه های یک لیست انتخابی است. قطعه کد زیر مربوط به فایلfield-sel.php  است که یک فرم دارای یک کمبو باکس شامل رشته های موجود در جدول tbl_fields ، نمایش می دهد.

فایل field-sel.php

<FORM action=”stud-list.php” method=”get” >
Field :
<SELECT name=”fid” >
<?php
$conn = mysql_connect(“localhost”, “root”, ““);
mysql_select_db("amoozesh"  , $conn );
mysql_query("SET NAMES utf8" , $conn );
$result = mysql_query("SELECT * FROM tbl_fields " , $conn );
while($row = mysql_fetch_assoc($result )) { ?>
<OPTION value=”<?php  echo $row[‘fid’]; ?>” >
<?php  echo $row[‘title’]; ?>
</OPTION>
<?php
}
mysql_close($conn);
?>
</select>
<input type=”submit” value=”Show Students”>
</form>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب