وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

انتخاب بخشي از تصوير

در فتوشاپ از ابزارهاي متعددي براي ويرايش تصوير استفاده ميشود در جعبه بزاراين ابزارها دسته بندي شده اند و هر دسته در يك گروه قرار داده شده اند و فقط  يك بزار در هر گروه نشان داده شده است ابزار هاي ديگر در هر گروه در پشت آن ابزار پنهان هستند با كليك كردن بروروي مثلت كوچك در زير ابزار ها ميتوانيد به دسترسي داشته باشيد.

 

اكنون آموزش را با ابزار Rectangular Marqueeيا زدن كليد(M) شروع ميكنيم

با نگه داشتن دكمه موس بر روي ابزارRectangular Marqueeو نمايان شدن ابزارهاي پنهان، ابزارElliptical Marqueeرا انتخاب كنيد

نشان گر موس را به صفحه برده تا نشانه گر بصورت علامت جمع ( + ) دربياد سپس با نگه داشتن دكمه موس و عمل دراگ كردن بخشي از تصوير را انتخاب كنيد تا محيط انتخاب شده بصورت نقطه چين متحرك در بياد.

براي خارج شدن از حالت انتخاب به مسيرSelect >> Deselectرفته يا با زدن كليدهايCtrl+Dاز حالت انتخاب خارج شويد.

ويرايش ناحيه انتخاب شده

گاهي ممكن است بخواهيد كل تصوير به جز ناحيه انتخاب شده را به رنگ سياه دربياريد ازآنجايي كه ناحيه خارج از ناحيه انتخاب شده محدوده حفاظت شده حساب ميشود بايد جاي قسمت انتخابي را با قسمت حفاظت شده تغيير دهيم و همه قسمت هاي تصوير به جزقسمت داخل دايره فعال كرده و قسمت دايره را به قسمت محافظت شده درآوريم تا با سياه كردن قسمت خارج از ناحيه دايره تصوير داخل دايره بدون تغيير بماند.

بدين منضور از منويSelectگزينهInversيا( Ctrl+Shift+I) را انتخاب كنيد با توجه ب  اينكه ناحيه قبلي انتخابي هنوز وجود دارد يك ناحيه انتخابي ديگر در دور كادر ايجاد ميشود.

اكنون كل تصوير انتخاب شده و ميتوانيد هر تغييري را به جز ناحيه انتخابي دايره اعمال كنيداكنون به اين مسير برويد(Ctrl+M) Image >> Adjustment >>Curvesبرويد، حال در قسمت باز شده پنجره Curvesبرروي قسمت كنترل برويد و آن را به سمت پايين بكشيد،

 

همچنين ميتوانيد با تايپ عدد در قسمتOutputوInputروشني و تيرگي تصوير را تعين كنيد. ميبينيد بجز ناحيه سر تمامي نواحي ديگر تغيير كردن،

 تايپ يك متن ساده

يكي ديگر از كاربردهاي فتوشاپ امكان افزودن متن به تصاوير است وارد كرد متن بوسيله ابزاري به نام Type Toolصورت ميگيرد

در اين آموزش صرفا به معرفي ابزارTypeToolپرداخته و در فصل هاي بعدي نحوه ايجاد متن به تصوير را به صورت مفصل تشريح خواهم كرد.

براي اضافه كردن متن به تصوير از جعبه ابزار ، ابزار تايپ كه تصوير ابزار را در بالا مشاهده

ميكنيد انتخاب ميكنيم اكنون دكمه ها و گزينه هاي نوار ابزار در بالاي كادر به ابزار تايپ اختصاص داده ميشود

در اين نوار ابزار فونت مورد نظر را انتخاب كنيد ( قسمت زرد) براي تغير سايز فونت  قسمت آبي) از منوي باز شو ميتوانيد يك سايز را انتخاب كرده يا در كادر آن سايز دلخواهتان را تايپ کنید.

اكنون با كليك كردن برروي تصوير و محل دلخواختان متن مورد نظر را به تصوير اضافه كنيد

حال براي حركت دادن متن با استفاده از ابزار      move متن را جابه جا کنیدبراي تغيير رنگ متن ابتدا ابزار تايپ را انتخاب كنيد سپس بر روي متن كليك كنيد و با نگهداشتن موس از ابتدا به انتهاي متن بكشيد و متن خود را هايلايت كنيد

در گروه پالت رنگ سر برگSWATCHESرا انتخاب كنيد هنگامي كه نشانه گر موس را برروي نمونه رنگ ها ميبريد نشانه كر به شكل يك قطره چكان تبديل ميشود و با انتخاب هررنگ متن شما هم به همان رنگ تغيير ميكند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب