وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این جلسه به توضیح ساختارهای شرطی و تکرار می پردازیم، ساختارهای شرطی در php عباتنداز if  ،if..else و switch  و ساختارهای تکراری عبارت از while  و do..while و for هستند.

ساختارهای شرطی

دستورات شرطی برای انجام عملیات مختلف با توجه به شرایط مختلف استفاده می شوند.

این ساختارها عبارتند از:

ساختار if

ساختار if..else

ساختارswitch

 

شکل کلی ساختار if

if ( شرط )
{
دستوراتی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند
}

شکل کلی ساختار if..else

if ( شرط )
{
دستوراتی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند
}else {
دستوراتی که در صورت غلط بودن شرط اجرا می شوند
}

 

شکل کلی ساختار switch

switch (متغیر یا عبارت )
{
case مقدار1 :
کدی که باید اجرا شود اگر متغیر یا حاصل عبارت مساوی مقدار 1 است
break;
case    مقدار2  :
کدی که باید اجرا شود اگر متغیر یا حاصل عبارت مساوی مقدار 2 است
break;
default:
کدی که باید اجرا شود اگر متغیر یا حاصل عبارت مساوی هیچکدام از مقدارهای فوق نباشد

{

حلقه های تکرار

حلقه های تکرار یک بلوک از دستورات را به تعداد دفعات معین یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی تکرار می کنند.اغلب وقتی کدنویسی می کنیم، مایل هستیم بلوک هایی از کد بیشتر از یک بار اجرا شوند. بجای اضافه کردن چندین کپی از دستورات بصورت پشت سرهم از حلقه های تکرار برای انجام این کار استفاده می کنیم.در PHP چندین دستور العمل برای تکرار داریم:

while– تکرار یک بلوک از کد تا زمان برقرار بودن یک شرط

do…while – اجرای بلوک کد برای یکبار و سپس تکرار آن در صورت برقرار بودن یک شرط

for– تکرار یک بلوک کد برای تعداد دفعات مشخصی

حل : برای حل این مثال دو روش وجود دارد، یک روش نوشتن دستورات خروجی به زبان PHP برای چاپ تگ های مربوط به جدول بوده و روش دوم نوشتن تگ های جدول بصورت HTML و نوشتن حداقل دستورات PHP است.

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 10 و مجذور آنها را در یک جدول دو ستونی نمایش دهد.

<html>
<body>
<table width=”300” align=”center” border=”1”>
<?php  for ( $ k= 1 ; $k <=10 ; $k++ ) { ?>
<tr>
<td><?php echo $i;  ?></td>
<td><?php echo $i*$i; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
</body>
</html>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب