وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

جلسه دوازدهم – فیلترکردن نوشته ها بر اساس دسته ها و برچسب ها در وردپرس

در بخش قبل نحوه تعیین پارامترها برای تابع wp_queryدر وردپرس را با ذکر مثال هایی آموزش دادیم و گفتیم  که تابع سازنده WP_Query  تعداد زیادی آرگومان (پارامتر ورودی) دارد که قابلیت انعطاف بالایی به آن داده است. با کمک این تابع می توان لیستی از پست های دلخواه و با ویژگی های مورد نظر از ورد پرس را بدست آورد. در این آموزش به بررسی دو نوع از آرگومان های این تابع می پردازیم:

    • دسته ها
    • برچسب ها

آرگومانهای این دو تاکسونومی مشابه هم هستند و تفاوت های کوچکی دارند ، در ادامه یاد می گیرید با تابع WP_Query در پوسته وردپرس چگونه مطالب مربوط به دسته بندی ها و تگ های مختلف را از جدول پست ها استخراج کنید.

 پارامترهای دسته بندی

پارامترهای دسته بندی شامل موارد زیر هستند:

نام پارامتر مقادیر پارامتر
cat (int) شناسه دسته بندی ها
category_name (string) استفاده از اسلاگ (نام کوتاه) دسته بندی
category__and (array) آرایه ای از شناسه های دسته بندی – پست ها باید در همه دسته های تعیین شده باشند
category__in (array) آرایه ای از شناسه های دسته بندی که پست می بایست حداقل در یکی از دسته ها باشد
category__not_in (array) آرایه ای از شناسه های دسته بندی که پست می بایست در این دسته ها نباشد

ارائه چند مثال از تعیین پارامترها

مثال از پارامترها نتیجه

$args = array(

‘cat’ => ’12’

);

خواندن نوشته هایی که در دسته با کد 12 قرار دارند

$args = array(

‘cat’ => ’12, 13, 14′

);

خواندن نوشته هایی که در دسته با کد 12 یا 13 و یا 14 قرار دارند

$args = array(

‘cat’ => ’12, -13′

);

خواندن نوشته هایی که در دسته با کد 12 هستند در دسته با کد 13 نیستند

$args = array(

‘category_name’ => ‘my-slug’

);

خواندن نوشته هایی که در دسته با نامک my-slug وجود دارند

$args = array(

‘category_name’ => ‘my-slug, your-slug, another-slug’

);

خواندن نوشته هایی که در یکی از دسته های با نامک my-slug ، your-slug ویا another-slug وجود دارند

$args = array(

‘category__and’ => array(

’12’,

’13’,

’14’

)

);

خواندن نوشته هایی که در همه دسته های با کد 12،13 و 14 هستند.

$args = array(

‘category__in’ => array(

’12’,

’13’,

’14’

)

);

خواندن نوشته هایی که یک یا چندتا از دسته های با کد 12،13 و 14 هستند.

$args = array(

‘category__not_in’ => ’12’

);

خواندن نوشته هایی که در دسته ی با کد 12 نیستند.
$args = array(

‘category__not_in’ => array(

’12’,

’13’,

’14’

)

);

خواندن نوشته هایی که در یکی از  دسته های با کد 12،13 و 14 نیستند.

 

پارامترهای برچسبی

برای محدود کردن پرس و جو های بر اساس تگ ها از پارامترهای زیر استفاه می شود.

نام پارامتر مقادیر پارامتر
tag (string) نامک برچسب
tag_id (int) شناسه (کد) برچسب
tag__and (array) لیست شناسه های برچسب ها
tag__in (array) لیستی از شناسه های برچسب ها
tag__not_in (array) لیستی از شناسه های برچسب ها
tag_slug__and (array) لیستی از نامک های برچسب ها
tag_slug__in (array) لیستی از نامک های برچسب ها

مثال هایی برای پارامترهای تگ

مثال نتیجه

$args = array(

‘tag’ => ‘my-tag’

);

خواندن نوشته هایی که دارای تگ با نامک my-tag هستند.

$args = array(

‘tag’ => ‘my-tag, your-tag, another-tag’

);

خواندن نوشته هایی که دارای حداقل یکی از تگ ها با نامک my-tag ،your-tag یا another-tagهستند.

$args = array(

‘tag_id’ => ’21’

);

خواندن نوشته هایی که دارای تگ با شناسه 21 هستند .

$args = array(

‘tag_id’ => ’21, 22, 23′

);

خواندن نوشته هایی که دارای حداقل یکی از تگ های با شناسه های 21،22 یا 23 هستند .

$args = array(

‘tag_id’ => ‘-21’

);

خواندن همه نوشته های بجز نوشته های با تگ به شناسه ی 21

$args = array(

‘tag_id’ => ’21, -22, 23′

);

خواندن همه نوشته های که دارای تگ به شناسه ی  21 و 23 هستند ولی دارای تگ به شناسه ی 22 نیستند.

$args = array(

‘tag_in’ =>  array(

’21’,

’22’,

’23’

)

);

خواندن نوشته هایی که دارای حداقل یکی از تگ های با شناسه های 21،22 یا 23 هستند .

$args = array(

‘tag__not_in’ => array( ’21’ )

);

خواندن نوشته هایی که دارای تگی با شناسه های 21 نیستند .

$args = array(

‘tag__not_in’ => array(

’21’,

’22’,

’23’

)

);

خواندن نوشته هایی که دارای هیچکدام از تگ های شناسه های 21،22 یا 23 نیستند .

$args = array(

‘tag_slug__in’ => array(

‘my-tag’,

‘your-tag’,

‘another-tag’

)

);

خواندن نوشته هایی که دارای حداقل یکی از تگ های با نامک های تعیین شده هستند.

در این آموزش با نحوه استفاده از تابع WP_Query برای پوسته و افزونه نویسی وردپرس آشنا شدید و می توانید با کمک تابع WP_Query از وردپرس نوشته هایی بر اساس دسته بندی ها و برچسب ها به صورت های مختلف بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب