وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نام کلاس  توضیحات
 input-field این کلاس برای div که محتوای داخل آن شامل input می باشد مورد نیاز است.
validate به یک فیلد input که می خواهیم اعتبار سنجی کنیم، مورد استفاده قرار می گیرد.
active یک فیلد  input که می خواهیم فعال باشد، را نشان می دهد.
 materialize-textarea برای فیلد textarea قرار می گیرد و اندازه آن بر اساس متن داخل آن بصورت اتومات تغییر می کند.
 filled-in برای یک checkbox توپر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مثال

در زیر مثالی در مورد نحوه استفاده از کلاس های فوق ذکر شده است .

<html>
<head>
<title>The Materialize Form Example</title>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<link rel=”stylesheet” href=”https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons”>
<link rel=”stylesheet” href=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css”>
<script type=”text/javascript” src=”https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js”></script>
<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js”></script>
</head>
<body class=”container”>
<div class=”row”>
<form class=”col s12″>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s6″>
<i class=”material-icons prefix”>account_circle</i>
<input placeholder=”Username” value=”Mahesh” id=”name” type=”text” class=”active validate” required>
<label for=”name”>Username</label>
</div>
<div class=”input-field col s6″>
<label for=”password”>Password</label>
<input id=”password” type=”password” placeholder=”Password” class=”validate” required>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s12″>
<input placeholder=”Email” id=”email” type=”email” class=”validate”>
<label for=”email”>Email</label>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s12″>
<i class=”material-icons prefix”>mode_edit</i>
<textarea id=”address” class=”materialize-textarea”></textarea>
<label for=”address”>Address</label>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s12″>
<input placeholder=”Comments (Disabled)” id=”comments” type=”text” disabled>
<label for=”comments”>Comments</label>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s12″>
<p>
<input id=”married” type=”checkbox” checked=”checked”>
<label for=”married”>Married</label>
</p>
<p>
<input id=”single” type=”checkbox” class=”filled-in” >
<label for=”single”>Single</label>
</p>
<p>
<input id=”dontknow” type=”checkbox” disabled=”disabled”>
<label for=”dontknow”>Don’t know (Disabled)</label>
</p>
</div>
</div>
<div class=”row”>
<div class=”input-field col s12″>
<p>
<input id=”male” type=”radio” name=”gender” value=”male” checked>
<label for=”male”>Male</label>
</p>
<p>
<input id=”female” type=”radio” name=”gender” value=”female” checked>
<label for=”female”>Female</label>
</p>
<p>
<input id=”dontknow1″ type=”radio” name=”gender” value=”female” disabled>
<label for=”dontknow1″>Don’t know (Disabled)</label>
</p>
</div>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

نتیجه نمایش صفحه را در زیر می بینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب