وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

  • Font Awesome Icons
  • Google Material Icons
  • Bootstrap Icons

برای استفاده از آیکن ها در متریالایز، باید نام آیکن دلخواه را داخل  تگ HTM از نوع <li> قرار دهید. برای کنترل کردن سایز آیکن می توانید از کلاس های زیر استفاده کنید.

نام کلاس  توضیحات
tiny برای ایجاد کردن یک آیکون خیلی کوچک به اندازه  1rem
small برای ایجاد کردن یک آیکون کوچک به اندازه  2rem
medium برای ایجاد کردن یک آیکون متوسط به اندازه  4rem
large برای ایجاد کردن یک آیکون بزرگ به اندازه  8rem

 

مثال

مثال زیر روش استفاده از آیکن های مختلف را نشان می دهد:

<html>
<head>
<title>The Materialize Icons Example</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/css/materialize.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.3/js/materialize.min.js"></script> 
<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body class="container"> 
<h2>Icons Demo</h2>
<hr/>
<h3>Font Awesome Icon Demo</h3>
<i class="fa fa-cloud tiny"></i>
<i class="fa fa-cloud"></i> 
<i class="fa fa-cloud small"></i>
<i class="fa fa-cloud medium"></i>
<i class="fa fa-cloud large"></i> 
<h3>Google Material Design Icon Demo</h3> 
<i class="material-icons tiny">cloud</i>
<i class="material-icons small">cloud</i>
<i class="material-icons">cloud</i>
<i class="material-icons medium">cloud</i>
<i class="material-icons large">cloud</i> 
<h3>Bootstrap Icon Demo</h3>
<i class="glyphicon glyphicon-cloud tiny"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-cloud"></i> 
<i class="glyphicon glyphicon-cloud small"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-cloud medium"></i>
<i class="glyphicon glyphicon-cloud large"></i> 
</body> 
</html>

 

خروجی بصورت زیر خواهد بود

لیست آیکون ها در Materialize:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب