وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دریافت زمان بر حسب ثانیه و تبدیل به ساعت و دقیقه و ثانیه

هر ساعت از 3600 ثانیه تشکیل شده و هر دقیقه از 60 ثانیه . پس ابتدا یک عدد صحیح بعنوان زمان گرفته و بر 3600تقسیم می کنیم، خارج قسمت تقسیم می شود تعداد ساعت و باقیمانده را دوباره بر 60 تقسیم می کنیم تا خارج قسمت جدید دقیقه و باقیمانده جدید تعداد ثانیه ها باشد.

package zaman;

import java.util.Scanner;

public class Zaman {
public static void main(String[] args) {
Scanner inp=new Scanner(System.in);
int t , hour , min , sec ;
System.out.print("Time : ");
t = inp.nextInt() ;
hour = t / 3600 ;
t = t % 3600 ;
min = t / 60 ;
sec = t % 60 ;
System.out.println(hour + ":" + min + ":" + sec );
}
}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب