وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این بخش به معرفی دستورات SQL برای انجام عملیات درج، حذف یا اصلاح رکوردها می پردازیم. در اس کیو ال برای درج سطر جدید از دستور insert، برای حذف سطرها از دستور delete و برای اصلاح سطرها از دستور update استفاده می شود.

دستور insert

insert into  tablename(  column1, column2,… )

                      values ( value1,value2,…  );

مقادیر از نظر تعداد و نوع داده باید متناظر با ستونها باشند. اگر قصد مقداردهی تمام ستون های جدول  را داریم لازم نیست نام ستونها ذکر شود و لازم است مقادیر به ترتیبی که ستونهای جدول هستند نوشته شوند.

insert into  tablename      Values ( value1,value2,… );

 

با فرض اینکه id ازنوع identity (خود افزایشی)است. می توان برای آن مقدار صفر برای آن تعیین کرده، یا مقدار آنرا ذکر نکنیم:

insert into studs  values( 0 , ‘ali’ , 17 );

insert into studs( name , avgr )   values( ‘reza’ ,  17 ) ;

 

* فیلدهای خود افزایشی در هنگام درج مقداری برای آنها تعیین شده یا با صفر مقداردهی می شوند.

 

دستور delete

حذف یک یا چند سطر از جدول

 

delete from tablename

where عبارت شرطی

مثال1:  حذف دانشجویی با شماره ی دانشجویی 10

delete from studs where id=10

 

مثال2- حذف دانشجویان با معدل کمتر از 10

delete from studs where avgr>10

 

مثال3- حذف دانشجویانی که هیچ درسی را انتخاب نکرده اند

delete from studs

where  not id in (  select  id    from   sabtnam ) ;

 

دستور update

بروز رسانی یک یا چند سطر از جدول

 

,…….عبارت 2=ستون2, عبارت1=ستون1   set    نام جدول    update

عبارت شرطی where

 

مثال1- اصلاح مشخصات دانشجویی با شماره ی دانشجویی 100

update studs set  fid=2 , name=’sara’ , avgr=17.5

where id=100

 

مثال2- به معدل دانشجویان رشته 2 ، یک  نمره اضافه کند

update studs set avgr=avgr + 1

where fid=2;

عبارت محاسباتی می تواند براساس مقادیرثابت،نام ستونها وبا کمک عملگرهای محاسباتی ساخته شود. و برای ساخت آن مشابه مثال های بخش select استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب