وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دستورات ddl ، برای اعمال تغییرات در ساختار بانک اطلاعاتی و اجزای آن استفاده می شوند. یک دستور DDL در SQL می تواند برای ساخت، حذف یا اصلاح بانک اطلاعاتی، جدول، شاخص، دیدگاه و … استفاده شود.

دستورات  DDL دستوراتی هستند روی ساختار بانک اطلاعاتی عمل می کنند، مهم ترین دستورات DDL در SQL عبارتند از :

 دستور create

ایجاد اشیای بانک اطلاعاتی شامل جدول،دیدگاه،بانک اطلاعاتی، ایندکس و…..

 

ساخت بانک اطلاعاتی 

ایجاد بانک اطلاعاتی  test با تنظیمات پیش فرض           create  database   test

ساخت جدول

(مشخصات ستون ها)نام جدول    Create Table

مثال: ایجاد جدول دانشجویان

Create  table  studs( id   int  primary key ,

                                    name      varchar(50) ,

                                 avgr        float ,

                                 fid           int ) ;

 

قواعد جامعیت (constraint) مربوط به ستون های جدول :

1- unique منحصر به فرد

2-primary key  کلید اصلی

3- default تعداد پیش فرض

4- check تعیین قانون برای بررسی

5- not null نتواند مقدار هیچ بگیرد

Create table studs(id int primary key,

                             Name char(100) not nnll,

                             Avgr flaot default 0,

                             Fid int check fid<100 );

ساخت شاخص

اگر قرار است بعدا بر اساس ستونهایی از جدول جستجو انجام شود بهتر است برای آنها شاخص ایجاد کنیم تا سرعت انجام جستجو بیشتر شود.

 

(نام ستون ها)نام جدول   on   نام شاخص   Create   index

مثال: ایجاد یک شاخص بر اساس ستون name برای جدول studs به صورت صعودی

           create index name-ind on studs(name)  Asc

ساخت دیدگاه

دیدگاه پنجره ای است بر روی پایگاه داده ها و می تواند شامل ستون ها یا سطرهایی از یک یا چند جدول باشد. دیدگاه ماشبه جدول عمل کرده و اغلب عملیات قابل اجرا روی جداول پایه ، روی جداول دیدگاه نیز اجرا می شوند.

;          دستورپرس وجو         AS    نام دیدگاه    Create  view

مثال: یک دیدگاه بر روی جدول دانشجویان ایجاد کنید که شامل نام و معدل دانشجویان رشته 2 باشد.

create view vstud_2  AS  Select name,avg from studs where fid=2

 

دستور DROP

برای حذف کردن   – بانک اطلاعاتی        – جدول          – دیدگاه       – شاخص  استفاده می شود.

DROP database test;

DROP table studs;

 

دستور ALTER

اصلاح ساختار  – جدول              – شاخص                   – دیدگاه

مثال1: اضافه کردن ستون city با نوع داده ای کاراکتری جدول studs

 

alter table studs   ADD city varchar(50) ;

مثال 2- حذف ستون avgr از جدول studs

alter table studs     Drop column avgr;

مثال 3- تغییر نوع داده ستون avgr از float به int

alter table studs       Alter column avgr float  int;

دستورات دیگر DDL

دستور Use : باز کردن بانک اطلاعاتی

Use  نام بانک اطلاعاتی

دستور Truncate :خالی کردن جدول

تمام سطرهای جدول را حذف می کند     ;نام جدول    Truncate

Truncate  studs;

دستورBackup: پشتیبان گیری

دستور Restore: بازیابی پشتیبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب