وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

دریافت اسامی از کاربر و نگهداری در آرایه و چاپ با حلقه foreach

در این برنامه یک آرایه از نوع رشته تعریف شده، پنج نام از کاربر گرفته شده و در آن ذخیره می شود.
در این برنامه یک آرایه از نوع رشته تعریف شده، پنج نام از کاربر گرفته شده و در آن ذخیره می شود. برای چاپ اسامی از حلقه تکرار foreach استفاده شده است.
package array_of_names;
import java.util.Scanner;
public class Array_of_names {
public static void main(String[] args) {
String[] list=new String[5];
int i;
Scanner inp=new Scanner(System.in);
for(i=0 ; i {
System.out.print("Enter Name:");
list[i] = inp.nextLine();
}
for(String x : list )
System.out.println(x);
}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب