وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برنامه مرتب سازی آرایه با کمک متدهای کلاس Arrays و همچنین جستجوی دودویی(binary search) در آرایه مرتب شده

در این برنامه ابتدا یک آرایه با مقادیر اولیه تعریف شده است و پس از مرتب سازی با تابع sort از کلاس Arrays ، یک مقدار در آن بصورت دودویی جستجو شده است . تابع printArray برای چاپ عناصر آرایه نوشته شده است.

</p> <p>package sort_array;<br /> import java.util.Arrays;<br /> public class Sort_array {<br /> public static void main(String[] args) {<br /> int array[] = { 2, 5, -2, 6, -3, 8, 0, -7, -9, 4 };<br /> Arrays.sort(array);<br /> printArray( array);<br /> int index = Arrays.binarySearch(array, 2);<br /> System.out.println(&#8220;Found 2 @ &#8221; + index);<br /> }<br /> private static void printArray( int array[]) {<br /> for (int i = 0; i < array.length; i++) System.out.println(array[i]); } }

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب