وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه برنامه جاوا برای دریافت یک عدد و بررسی اول بودن آن

این برنامه یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نموده و پیغام مناسبی چاپ می کند.

این برنامه یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نموده و پیغام مناسبی چاپ می کند. برای این کار اعداد کوچکتر از عدد را بررسی می کند، اگر بر عددی غیر از یک و کوچکتر از خودش بخشپذیر بود اول است.

Private Sub Command_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer, t As Boolean
n = InputBox("Enter a num:")
t = True
i = 2
Do While i <= n / 2 And t
If n Mod i = 0 Then t = False
i = i + 1
Loop
If t Then
Print "Prim"
Else: Print "not prim"
End If

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب