وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

برنامه نویسی کلاس برای تاریخ شامل تابع سازنده، دریافت و نمایش تاریخ در جاوا

پروژه جاوا حاوی کلاس تاریخ دارای خواص سال، ماه و روز و توابع سازنده برای مقدار دهی اولیه تاریخ، نمایش تاریخ با قالب های مختلف

در این قسمت یک پروژه جاوا نوشته شده است که دارای یک کلاس برای نگهداری تاریخ با خواص سال، ماه و روز و توابع سازنده برای مقدار دهی اولیه تاریخ، نمایش تاریخ با قالب های مختلف می باشد.
خصوصیات کلاس عبارتند از:
year – سال
mon –  ماه
day – روز
متدهای کلاس عبارتند از:
Daryaft – دریافت تاریخ از کاربر
Nemayesh – نمایش تاریخ با قالب معمولی
Nemayesh_rooz – تیدیل تاریخ به روز چندم سال و نمایش
Nemayesh2 – نمایش تاریخ با فرمت سال-نام ماه – روز
تابع سازنده برای مقدار دهی اولیه تاریخ با مقادیر ثابت یا مقادیر مورد نظر
 
کد کلاس Tarikh:

package date1;
import java.util.Scanner;
public class Tarikh {
int year;
int mon;
int day;
public Tarikh()
{
year = 1390;
mon = 1;
day=1;
}
public Tarikh(int y,int m , int d)
{
year = y;
mon = m;
day = d;
}
public void Daryaft()
{
Scanner inp=new Scanner(System.in);
year = inp.nextInt();
mon = inp.nextInt();
day = inp.nextInt();
}
public void nemayesh1()
{
System.out.println( year+"/"+mon+"/"+day);
}
public void nemayesh_rooz()
{
int n;
if (mon<=7) n = (mon -1 )* 31 + day;
else n = (mon-7)*30 + 6 + day;
System.out.println("Roozha:"+n);
}
public void nemayesh2()
{
String name="";
System.out.print( day );
switch(mon)
{
case 1:name="Far"; break;
case 2:name="Ord"; break;
case 3:name="Khor"; break;
}
System.out.println("-"+ name +"-" + year );
}
}

کد کلاس اصلی پروژه:
 

package date1;
public class Date1 {
public static void main(String[] args) {
Tarikh t1=new Tarikh();
Tarikh t2=new Tarikh(1395,5,15);
//t1.Daryaft();
//t2.Daryaft();
t1.nemayesh1();
t1.nemayesh_rooz();
t1.nemayesh2();
t2.nemayesh1();
t2.nemayesh_rooz();
t2.nemayesh2();
}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب