وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

در این جلسه با روش ساخت جداول و کمبوباکس (جعبه های کشویی) و  در رابط گرافیکی جاوا آشنا می شوید. 

ساخت جدول در رابط گرافیکی جاوا

کلاس JTable یکی از زیر کلاس های swing است که بـه کـاربر اجـازه مـی دهـد داده هـای مرتبط به یکدیگر را بصورت مرتب در جدول نشان دهد. این کلاس در حقیقت محلی برای نگهداری از داده ها نیست، بلکه صرفا جهت نمایش منظم داده مورد استفاده قرار مـی گیـرد . همچنـین ایـن کلاس در صورت تمایل کاربر، قابلیت ویرایش هر یک از سلول های جدول را به کـاربر مـی دهـد .از مهمترین کاربردهای این کلاس، قابلیت آن در نشان دادن و ویرایش کردن داده های جداولی اسـت که توسط پایگاه داده ی مرتبط با برنامه، ساخته شده اند.

ساخت جدول: (بصورت ایستا)

ابتدا باید خط زیر را به ابتدای برنامه خود اضافه نمایید:

import javax.swing.table.*;

اولین گام در ساختن یک جدول، ایجاد عناوین هر یک از ستونهای آن میباشد.

String[] columnNames = {“First Name”,”Last Name”,”Sport”,”# of Years”,”Vegetarian”};

سپس اطلاعاتی که قرار است در جدول مشاهده کنیم را در آرایه ای 2 بعدی از اشیا مـی آوریـم . بـا این کار محتویات هریک از سلولهای جدول را ست میکنیم.

Object[][] data = {
{"Mary", "Campione", "Click for combo box", new Integer(5), new Boolean(false)},
{"Alison", "Huml", "Click for combo box", new Integer(3), new Boolean(true)},
{"Kathy", "Walrath", "Click for combo box", new Integer(2), new Boolean(false)},
{"Sharon", "Zakhour", "Click for combo box", new Integer(20), new Boolean(true)},
{"Philip", "Milne", "Click for combo box", new Integer(10), new Boolean(false)}
};

پس از انجام تعریف های بالا، این دو آرایه را به صورت زیر در متد سازنده جدول قرار می دهیم.

JTable table = new JTable(data,columnNames);

JTable دو نوع متد سازنده دارد که بطور مستقیم داده ها را مورد پذیرش و اسـتفاده قـرار مـی دهند

  • JTable(Object[][] rowData, Object[] columnNames)
  • JTable(Vector rowData, Vector columnNames)

مزیت استفاده از متد های فوق آن است که استفاده از آنها سبب پیاده سـازی سـاده تـر و راحت تـر جداول می شود. به عنوان مثال :

  • تمام سلول های یک جدول که با متدهای فوق ایجاد می گردند، قابل ویرایش می باشند.
  • یک جدول در این حالت با تمام انواع داده ای به یک صورت (به صورت نوع رشـته String ( رفتار می کند
  • دو متد فوق نیاز دارند که تمام داده های ورودی توسط یک آرایه یا یـک Vector بـه جـدول داده شوند.

ساخت جدول بصورت پویا در مبحث برنامه نویسی بانک اطلاعاتی آمده است.

استفاده از کلاس JComboBox

برای ساخت کمبوباکس یا جعبه کشویی از دستور زیر استفاده می کنیم.

JComboBox combo=new JComboBox();

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب