وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

آموزش پی اچ پی – 5# استفاده از متغیرهای رشته ای در پی اچ پی

متغیر رشته ای برای نگهداری و کار با متن استفاده می شود.


متغیرهای رشته ای در PHP

متغیرهای رشته ای برای ذخیره کردن مقادیری که شامل کاراکترها باشند استفاده می شوند.

در این بخش نگاهی خواهیم داشت به توابع مهم و عملگرهای مورد استفاده بر روی رشته ها در PHP.
بعدا” رشته ایجاد کرده و با آن کار خواهیم کرد. یک رشته می واند مستقیما” با توابع رشته ای استفاده شده و یا در متغیر رشته ای ذخیره شود.

قطعه برنامه زیر متغیر رشته ای txt$ را نشان می دهد که حاوی رشته “Hello World ” است.

<?php
$txt=”Hello World”;
echo $txt;
?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

Hello World

حال اجازه دهید به عملکرد چند تابع و عملگر رشته ای بپردازیم.


عملگر الحاق رشته ها

تنهه یک عملگر رشته ای در PHP وجود دارد و آنهم عملگر الحاق رشته ها یعنی . (نقطه) است که دو رشته را به هم می چسباند.

برای الحاق دو رشته با یکدیگر از عملگر الحاق بصورت زیر استفاده کنید.

<?php
$txt1=”Hello World!”;
$txt2=”What a nice day!”;
echo $txt1 . ” ” . $txt2;
?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.

Hello World! What a nice day!

در کد بالا دو بار از عملگر الحاق استفاده شده و سه رشته به هم چسبیده اند و برای جداکردن دو کلمه از یکدیگر با فاصله استفاده کرده ایم.


تابع ()strlen

تابع ()strlen برای برگرداندن طول رشته استفاده می شود.

بصورت زیر:

<?php
echo strlen(“Hello world!”);
?>

خروجی کد فوق به شکل زیر خواهد بود.

12

طول یک رشته اغلب برای ایجاد حلقه های تکرار یا توابع رشته ای دیگر اگر دانشتن پایان رشته مهم باشد کاربرد دارد.


تابع ()strpos

تابع ()strpos برای جستجوی یک رشته در یک متن استفاده می شود.

اگر کاراکتر در رشته پیدا شد، این تابع موقعیت آن در اولین انطباق را برمی گرداند و اگر پیدا نشد مقدار false برگشت داده می شود.

اجازه دهید رشته “World” را یک رشته دیگر جستجو کنیم.

<?php
echo strpos(“Hello world!”,”world”);
?>

خروجی کد فوق بصورت زیر است:

6

موقعیت رشته “World” در رشته ما مکان 6 است. دلیل اینکه 6 است (نه 7) این است که موقعیت اولین کاراکتر در رشته ها 0 است نه 1.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب