وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

حلقه های تکرار یک بلوک از دستورات را به تعداد دفعات معین یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی تکرار می کنند.


حلقه های تکرار در PHP

اغلب وقتی کدنویسی می کنیم، مایل هستیم بلوک هایی از کد بیشتر از یک بار اجرا شوند. بجای اضافه کردن چندین کپی از دستورات بصورت پشت سرهم از حلقه های تکرار برای اجام این کار استفاده می کنیم.

در PHP چندین دستور العمل برای تکرار داریم:

  • while – تکرار یک بلوک از کد تا زمان برقرار بودن یک شرط
  • do…while – اجرای بلوک کد برای یکبار و سپس تکرار آن در صورت برقرار بودن یک شرط
  • for – تکرار یک بلوک کد برای تعداد دفعات مشخصی
  • foreach -تکرار یک مجموعه کد بازای تمام عناصر آرایه

حلقه تکرار while

حلقه تکرار while تا زمان درست بودن نتیجه یک شرط دستورات را تکرار می کند.

گرامر

while (condition)

{
  code to be executed;

}

مثال

مثال زیر حلقه ای را نشان می دهد که با i=1 شروع شده و تا زمانی که i کوچکتر یا مساوی 5 باشد تکرار می کند. در هر بار تکرار به i یک واحد اضافه می شود.

<html>
<body>

<?php
$i=1;
while($i<=5)

{

echo “The number is ” . $i . “<br />”;

$i++;

}
?>

</body>
</html>

Output:

The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5

 


دستورالعمل do … while

دستورالعمل do…while همیشه بلوک دستورات را یکبار اجرا می کند و سپس شرطی را بررسی می کند و دستورات را در صورتی که شرط درست بود تکرار می کند.

گرامر

do

{
  code to be executed;

}
while (condition);

مثال

در مثال زیر یک حلقه تکرار تعریف شده که با i=1 شروع می کند. سپس i را یک واحد افزایش می دهد و خروجی را چاپ می کند. سپس شرط را بررسی می کند و تا زمانی که i کوچکتر یا مساوی 5 باشد حلقه ادامه پیدا می کند.

<html>
<body>

<?php
$i=1;
do

{

$i++;

echo “The number is ” . $i . “<br />”;

}
while ($i<=5);
?>

</body>
</html>

Output:

The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6

حلقه های for و foreach در بخش بعدی بررسی خواند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب