وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

متدهای اسلاید جی کوئری (jQuery)عناصر را به سمت بالا یا پایین استفاده می شود.

متدهای اسلاید کردن

با استفاده از جی کوئری (jQuery)می توانید یک جلوه اسلاید روی عناصر قرار دهید. متدهای مرتبط با اسلاید عبارتند از :

  • slideDown()
  • slideUp()
  • slideToggle()

متد slideDown()

متد slideDown() برای اسلاید یک عنصر به پایین استفاده می شود.

گرامر:

$(selector).slideDown(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت پایین آمدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از پایین آمدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد slideDown() را نشان می دهد:

مثال

$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideDown();
});

متد slideUp()

متد slideUp() برای اسلاید یک عنصر به بالا استفاده می شود.

گرامر:

$(selector).slideUp(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت بالارفتن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از بالارفتن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد slideUp() را نشان می دهد:

مثال

$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideUp();
});

متد slideToggle()

متد slideToggle() عمل یکی از دو متد  slideDown() و slideUp() را انجام می دهد.

اگر عنصری قبلا پایین رفته بود ، این متد آنرا جمع می کند و اگر قبلا جمع شده بود این متد آنرا باز می کند.

گرامر:

$(selector).slideToggle(speed,callback);

پارامتر اختیاری speed سرعت باز/جمع شدن را تعیین می کند ، و می تواند مقادیر slow  ، fast یا عددی بر حسب میلی ثانیه را بگیرد.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که بعد از باز/جمع شدن عنصر بطور خودکار فراخوانی خواهد شد.

مثال زیر متد slideToggle() را نشان می دهد:

مثال

$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideToggle();
});

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب