وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

پیش از این با آرایه هایی را که لیستی از جفت های کلید/ مقدار هستند، یا آرایه های انجمنی آشنا شدید. با این حال، گاهی اوقات می خواهید مقادیر را با بیش از یک کلید ذخیره کنید، این می تواند در آرایه های چند بعدی ذخیره شود.

پی اچ پی – آرایه های چند بعدی

آرایه چند بعدی آرایه ای است که حاوی یک یا چند آرایه است.

زبان پی اچ پی از آرایه های چند بعدی که دو، سه، چهار، پنج یا بیشتر سطح دارند پشتیبانی می کند. هر چند درک و استفاده از آرایه های بیش از سه سطح عمق برای اکثر مردم مشکل است.

ابعاد یک آرایه نشان دهنده تعداد اندیس هایی است که برای انتخاب یک عنصر نیاز دارید.

برای یک آرایه دو بعدی شما برای انتخاب یک عنصر به دو اندیس نیاز دارید.
برای یک آرایه سه بعدی، برای انتخاب یک عنصر به سه اندیس نیاز دارید.

پی اچ پی – آرایه دو بعدی

یک آرایه دو بعدی آرایه ای از آرایه ها است (آرایه سه بعدی آرایه ای از آرایه های آرایه است).

اول، نگاهی به جدول زیر داشته باشید:

Name Stock Sold
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

ما می توانیم داده ها را از جدول بالا در آرایه دو بعدی ذخیره کنیم، مانند این:

$cars = array
(
array("Volvo",22,18),
array("BMW",15,13),
array("Saab",5,2),
array("Land Rover",17,15)
);

در مثال فوق،  آرایه $car، یک آرایه دو بعدی شامل چهار آرایه است و دارای دو اندیس است: سطر و ستون.

برای دسترسی به عناصر آرایه cars$ ما باید به دو اندیس (سطر و ستون) استفاده کنیم:

<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>

ما همچنین می توانیم از حلقه تکراری استفاده کنید که داخل یک حلقه تکرار دیگر قرار دارد (حلقه تکرار تو در تو). حلقه تکرار اول برای شمارش سطرها و حلقه تکرار داخلی برای شمارش ستون های آرایه.

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
echo "<ul>";
for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
}
echo "</ul>";
}
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب