وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

نمونه پروژه سایت آموزش و مدیریت دانشجویان در PHP با آپلود تصویر- قابل دانلود

در این پروژه برنامه نویسی بانک اطلاعاتی با PHP ، عملیات مختلف شامل درج رکورد، ویرایش رکورد ، حذف رکورد و نمایش لیست رکوردها با زبان PHP نشان داده شده است که روی جدول دانشجویان انجام شده است. فایل مربوط به بانک اطلاعاتی amoozesh در پوشه سایت قرار داده شده است که باید در محیط phpmyadmin ابتدا یک بانک اطلاعاتی بنام amoozesh ایجاد کنید و سپس با انتخاب آن، فایل amoozesh.sql موجود در پوشه پروژه را ایمپورت کنید.

ویژگی های مهم این نمونه پروژه بانک اطلاعاتی با PHP

1- کد نویسی ابتدایی و قابل فهم

در این نمونه کار سعی شده دستورات به شکل ساده و قابل فهم نوشته شده است.

2- دارا بودن تصویر برای هر رکورد

همراه هر رکورد دانشجو یک فیلد تصویر هم وجود دارد و در فرم اضافه کردن دانشجوی جدید، امکان انتخاب فایل تصویری و ارسال آن به سرور و ذخیره در سرور قرار داده شده است.

3- لاگین و لاگ اوت کاربر

کاربر برای دسترسی به امکانات مدیریتی مثل نمایش رکوردها، اضافه کردن رکورد، ویرایش رکورد و حذف رکورد باید با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد شود و هر وقت هم خواست می تواند از برنامه خارج شود.

استفاده از تصویر همراه رکوردهای بانک اطلاعاتی

در این نمونه برنامه نشان داده شده است که به چه صورت فایل ها را آپلود کنیم و همراه رکوردهای بانک اطلاعاتی، تصویر یا هر فایل ضمیمه دیگری هم داشته باشیم.  بعد از آپلود کردن تصویر و برای اینکه باید بتوانیم بعداً هنگام نمایش اطلاعات هر رکورد از  بانک اطلاعاتی را با تصویر متعلق به آن نشان دهیم. پس باید ارتباطی بین رکورد و فایل تصویری ذخیره شده در پوشه سایت وجود داشته باشد. به دو شکل می توان عمل کرد:

  1. آدرس و نام فایل تصویر را در یکی از فیلدهای رکورد در بانک اطلاعاتی ذخیره کنیم.
  2.  از کلید اصلی رکورد بعنوان نام فایل آپلود شده استفاده کرده و تنها پسوند فایل را در یکی از فیلدهای رکورد ذخیره کنیم.

در این نمونه پروژه PHP دستوراتی برای دریافت مشخصات دانشجو به همراه تصویر و نمایش مشخصات دانشجویان ارائه شده که از روش اول استفاده می کند یعنی  ذخیره کردن آدرس و نام فایل در بانک اطلاعاتی

فرم برای دریافت نام و تصویر دانشجو

<form action=”studadd1.php” method=”post” enctype=”multipart/form-data” name=”form1″ id=”form1″>
<table width=”600″ border=”0″ align=”center”>
<tr>
<th width=”109″ height=”32″ scope=”col”>&nbsp;</th>
<th width=”481″ scope=”col”>Add Student</th>
</tr>
<tr>
<td>Name:</td>
<td><label for=”name”></label>
<input type=”text” name=”name” id=”name” /></td>
</tr>
<tr>
<td>Avgr:</td>
<td><input type=”text” name=”avgr” id=”avgr” /></td>
</tr>
<tr>
<td>Fid</td>
<td><input type=”text” name=”fid” id=”fid” /></td>
</tr>
<tr>
<td>Picture</td>
<td><label for=”pic”></label>
<input type=”file” name=”pic” id=”pic” /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type=”submit” name=”Submit” id=”button” value=” Add” />
<input type=”reset” name=”button2″ id=”button2″ value=” Clear” /></td>
</tr>
</table>
</form>

کد برای آپلود فایل و درج سطر در جدول

$fname =$_FILES[‘pic’][‘name’];//نام واقعی فایل
$tname =$_FILES[‘pic’][‘tmp_name’];// آدرس و نام موقت فایل
move_uploaded_file( $tname , “pics/$fname”);
$name = $_POST[‘name’];
$avgr = $_POST[‘avgr’];
$fid = $_POST[‘fid’];
include(“config.php”);
$sql =” INSERT INTO tbl_studs( name , avgr , fid , pic )
VALUES( ‘$name’ , $avgr , $fid
,’pics/$fname’ ) “;
$res= mysql_query( $sql , $conn );

کد برای نمایش لیست دانشجویان به همراه تصویرشان

<table width=”600″ border=”0″ align=”center”>
<tr>
<th width=”105″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>&nbsp;</th>
<th width=”42″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>رشته</th>
<th width=”82″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>معدل</th>
<th width=”280″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>نام</th>
<th width=”100″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>تصویر</th>
<th width=”69″ bgcolor=”#929292″ scope=”col”>شماره</th>
</tr>

<?php
include(“config.php”);
$res = mysql_query(“SELECT * FROM tbl_studs” , $conn );
while( $row = mysql_fetch_assoc($res) ) {
?>
<tr>
<td bgcolor=”#D6D6D6″>
<a href=”studdel.php?sid=<?php echo $row[‘sid’]; ?>”>
حذف
</a> |
<a href=”studedit1.php?sid=<?php echo $row[‘sid’]; ?>”>
ویرایش
</a>
</td>
<td bgcolor=”#D6D6D6″><?php echo $row[‘fid’]; ?></td>
<td bgcolor=”#D6D6D6″><?php echo $row[‘avgr’]; ?></td>
<td bgcolor=”#D6D6D6″><?php echo $row[‘name’]; ?></td>
<td bgcolor=”#D6D6D6″>
<img src=”<?php echo $row[‘pic’]; ?>” width=”100″/> </td>
<td bgcolor=”#D6D6D6″><?php echo $row[‘sid’]; ?></td>
</tr>

<?php } ?>

</table>

دانلود و مطالعه این پروژه برای یادگیری اولیه برنامه نویسی بانک اطلاعاتی با PHP به شما پیشنهاد می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب