وباکا

آموزش تخصصی برنامه نویسی وب

ماژول پیش ساخته ی URL

ماژول URL یک آدرس وب را به قسمت های جداگانه قابل خواندن تقسیم می کند.

برای افزودن ماژول URL، از روش require استفاده کنید:

var url = require('url');

می توانید یک آدرس را با کمک متد url.parse تجزیه کرده و یک شی URL را دارای بخش های جداگانه از آدرس به عنوان خواص بازگردانید:

مثال – آدرس وب را به قطعات قابل خواندن تقسیم کنید:

var url = require('url');
var adr = 'http://localhost:8080/default.htm?year=2017&month=february';
var q = url.parse(adr, true);
console.log(q.host); //returns 'localhost:8080'
console.log(q.pathname); //returns '/default.htm'
console.log(q.search); //returns '?year=2017&month=february'
var qdata = q.query; //returns an object: { year: 2017, month: 'february' }
console.log(qdata.month
); //returns 'february'

نتیجه کد فوق می شود:

سرور فایل Node.js

حالا می دانیم که چگونه رشته پرس و جو را تجزیه کنیم، و در فصل قبل هم یاد گرفتیم که چگونه Node.js به عنوان یک سرور فایل عمل می کند. اجازه دهید این دو را ترکیب کنیم و فایل را که توسط مشتری درخواست شده است، سرویس دهیم.

دو فایل HTML ایجاد کنید و آنها را در پوشه مشابه فایلهای node.js ذخیره کنید.

summer.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Summer</h1>
<p>I love the sun!</p>
</body>
</html>

winter.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Winter</h1>
<p>I love the snow!</p>
</body>
</html>

حالا یک فایل Node.js ایجاد کنید که فایل درخواست شده را باز کرده و محتوا را به مشتری ارسال کند. اگر اشتباه رخ دهد، یک خطای 404 را ایجاد شد.

var http = require('http');
var url = require('url');
var fs = require('fs');
http.createServer(function (req, res) {
  var q = url.parse(req.url, true);
  var filename = "." + q.pathname;
  fs.readFile(filename, function(err, data) {
    if (err) {
      res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'});
      return res.end("404 Not Found");
    }  
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
    res.write(data);
    return res.end();
  });
}).listen(8080);

یادآوری کنیم که برای شروع فایل باید اجرا کنید:

C:\Users\Your Name>node demo_fileserver.js

اگر مراحل مشابه را در رایانه خود دنبال کرده باشید، هنگام باز کردن این دو آدرس باید دو نتیجه مختلف را ببینید:

http://localhost:8080/summer.html

منجر به نتیجه زیر خواهد شد:

و درخواست آدرس زیر :

http://localhost:8080/winter.html

منجر به نتیجه زیر می شود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب